198,000

 Bổ sung các chất cần thiết giúp nuôi dưỡng tóc, giúp tóc chắc khỏe, giảm rụng tóc, giúp mọc tóc.

 Giúp giảm khô xơ tóc, giảm gẫy, rụng tóc, giúp mọc tóc.